Sportiviteit en respect

Sportiviteit en Respect

 

Nieuwe woorden voor een afspraak hoe we met elkaar omgaan op en rond de velden, voor, tijdens en na de wedstrijd. Een beleid dat je niet overkomt, maar dat je zelf maakt.
Het bestuur van de MHV Maarssen vindt ten aanzien van dit onderwerp dat alleen dan vooruitgang is te boeken, wanneer alle leden en betrokkenen het beleid herkennen en uit te dragen. Ter ondersteuning van het beleid is door de KNHB de afgelopen jaren een campagne voor alle verenigingen ontwikkeld. Doel van de campagne, die over meerdere jaren loopt, is om de problematiek van wangedrag op en rond het veld te concretiseren en bespreekbaar te maken. Op termijn hopen we daarmee het gedrag te verbeteren.

De campagne heeft meerdere thema's  die aan bod komen. Jaarlijks wordt in principe van onderwerp gewisseld. In de afgelopen periode zijn de volgende thema's ontwikkeld:  jeugd en ouders, jeugdfeesten en vandalisme, (top)hockey en toeschouwers en de gouden kracht.


Hockeyers, ouders, bestuurders en andere geïnteresseerden kunnen via de KNHB achtergrondinformatie krijgen over de campagne en kunnen per e-mail eventuele vragen stellen en suggesties doen.

De MHV vindt sportiviteit & respect op en rond de velden zeer belangrijk en het is de bedoeling om de campagne van de KNHB actief te gaan communiceren naar de spelers/speelsters maar ook de ouders en begeleiders. Dit geldt voor, na en tijdens de wedstrijd: dus geen scheldwoorden richting je tegenstander of richting de scheidsrechter, zelfs als er een foutieve beslissing genomen wordt. Dit geldt ook voor de coaches en de ouders of supporters die langs het veld staan.


Gedragsregels rondom de wedstrijd


Hoe gaan we met elkaar om vóór, tijdens en na afloop van de wedstrijd.

Ontvangst van tegenstanders

 • Bij thuiswedstrijden ontvangt MHV de tegenstanders in het clubhuis. De begeleiders ontvangen daar een kopje koffie.
 • De coach of manager van het MHV-team neemt even contact op met de coach van de tegenstander.

Vlak vóór de wedstrijd

 • Alle spelers van MHV geven de scheidsrechters en tegenstanders een hand.
 • Hetzelfde doet de MHV-coach.

Tijdens de wedstrijd

 • Wanneer een speler / speelster van MHV een overtreding maakt, waarbij de tegenstander zich pijnlijk bezeert, dan biedt die speler / speelster verontschuldigingen aan.
 • Scheldwoorden richting tegenpartij worden niet getolereerd.
 • Zeker ook de coaches dienen zich te beheersen als er foutieve beslissingen worden genomen.

Langs de lijn

 • Ouders en supporters dienen zich nooit te bemoeien met de scheidsrechters.
 • Ouders en supporters dienen zich absoluut niet te bemoeien met de taken van de coach van het MHV team.
 • Ouders en supporters maken geen kwetsende opmerkingen naar de tegenstanders.

Na het eindsignaal

 • Het MHV team geeft volmondig een "hoeraatje voor de tegenpartij”.
 • De spelers / speelsters geven een hand aan hun  directe tegenstanders.
 • De aanvoerder / aanvoerster bedankt de scheidsrechters.
 • De MHV-coach  geeft een hand aan de coach van de tegenpartij.
 • De MHV-coach bedankt de scheidsrechters.

Na afloop in het clubhuis

 • De aanvoerder / aanvoerster of coach van MHV nodigt de tegenpartij uit om gezamenlijk een drankje in het clubhuis te drinken.
 • Even napraten met de tegenpartij is een gastvrije gewoonte.


De rol van ouders bij jeugdwedstrijden


Steeds weer blijkt dat ouders tegenwoordig (gelukkig) zeer betrokken zijn bij de sportieve prestaties en de sportieve ontwikkeling van hun kinderen. Zij spelen daarbij een belangrijke, zo niet de belangrijkste rol. Op de MHV wordt een stimulerende rol en een positieve betrokkenheid van ouders zeer gewaardeerd. Soms echter wordt deze betrokkenheid op een minder leuke manier geuit, bijvoorbeeld wanneer ouders zich vóór of tijdens de wedstrijd met de opstelling van het team of de tactiek van de coach gaan bemoeien of op hinderlijke wijze aanwijzingen gaan geven aan spelers/speelsters op het veld. Dit is niet prettig voor de coach en het team, en het draagt ook niet bij aan de verhoging van de speelvreugde van het team.


Het meest prettige is als ouders hun kind en het team op een leuke, positieve manier stimuleren en aanmoedigen. Natuurlijk zijn er wel eens zaken, waarmee ouders het niet eens zijn, bijvoorbeeld de opstelling van het team of met wie er wordt gewisseld. Blijf als ouder niet met een klacht rondlopen, maar neem contact op met de coach of de jeugdcoördinator. Zij bespreken alles graag en zullen altijd proberen samen een oplossing te vinden.