Jeugdteams seizoen 2018-2019

6-6-2018
Communicatie teamindelingen


Vrijdag 15 juni worden de teamindelingen voor de ABC-elftallen en zondag 17 juni de teamindelingen van de D-elftallen en de E- en F-teams bekend gemaakt via het inloggedeelte Mijn MHV op https//www.mhvmaarssen.nl.


Alle lijnteams (JA1, MA1, JB1, MB1, JC1 en MC1) gaan vanaf 18 juni tot aan de zomervakantie trainen met ongeveer 18 spelers. Gedurende deze voorbereiding zal de coach in overleg met HTK de definitieve selectie vaststellen. Spelers die afvallen zullen automatisch worden toegevoegd aan het tweede team van dezelfde categorie. Voor deze teams geldt dat de teamindeling daarmee voorlopig is.


Omdat ieder seizoen weer blijkt dat zich nieuwe leden aanmelden en leden bedanken voor hun lidmaatschap, vinden tot aan het begin van het seizoen nog verschuivingen plaats.


Tijdens een lopend seizoen behoudt HTK zich het recht voor om jongens en meisjes op grond van hun motivatie en prestaties in een ander team in te delen.


Wij vragen jullie om begrip te hebben voor het feit dat wij helaas niet altijd in staat zijn om je zoon of dochter te plaatsen in het team van hun voorkeur. In het verleden zijn er achteraf - na de voorlopige indelingen - nogal wat verzoeken binnengekomen, veelal per mail om, vanwege een vriendschap, of anderszins, naar een ander team te worden overgeplaatst.


Wij willen nadrukkelijk erop wijzen dat kinderen mogelijk elk seizoen weer in een nieuw team beginnen. Dat in elk seizoen nieuwe teams worden gevormd. Hier zullen weer nieuwe vriendschappen ontstaan en ook in het nieuwe team zal elke nieuweling met open armen worden ontvangen.


In het verleden is echter ook gebleken dat praktische factoren van belang kunnen zijn (zoals bijvoorbeeld het vervoer naar trainingen) bij de indeling van de teams. Heeft u zo’n verzoek van organisatorische dan wel sociale aard betreffende de teamindeling, meld dat dan uiterlijk 10 juni aan uw coach. Alleen in de lagere teams kan rekening gehouden worden met bovengenoemde factoren. Voor de prestatieteams geldt zonder meer dat wordt geselecteerd op sterkte.


HTK zal niet reageren op individuele e-mails, maar alleen communiceren met de coaches. Heb je een wens namens je kind, meldt het tijdig aan de coach!


Tussen 15 juni en 29 juni worden de (jongste) jeugdteams waar mogelijk nog aangevuld met spelers vanuit de wachtlijst.


Trainingsschema seizoen 2018-2019

Op vrijdag 15 juni wordt het trainingsschema voor alle senioren, jeugdelftallen en jongste jeugd groepen op de site gepubliceerd.


Start voorbereiding en competitie jeugdteams seizoen 2018-2019


De KNHB heeft de speeldagenkalender voor seizoen 2018-2019 gepubliceerd. Onderstaand de daarvan afgeleide planning van de start en de voorbereiding voor breedteteams en prestatieteams.


Voor Lijnteams Jongens en Meisjes A1, B1 en C1 start de officiële voorbereiding op het nieuwe seizoen in de week van 20 augustus 2018.


Voor Opleidingsteams MB2, MC2 en de Prestatieteams D-lijn JD1, JD2, MD1 en MD2 start de officiële voorbereiding in de week van 27 augustus 2018.


Spelen in een Prestatieteam (Lijn- of Opleidingsteam) is geen verplichting, maar een keuze. Als je echter kiest in een Prestatieteam te willen spelen, dan komen daar bepaalde verantwoordelijkheden bij kijken. Zo worden spelers die geselecteerd (willen) worden voor een Prestatieteam geacht aanwezig te zijn gedurende de gehele voorbereiding. Spelers die nu al weten dat ze niet aanwezig zijn gedurende de voorbereiding moeten dit vooraf kenbaar maken bij hun coach en de Technisch Manager.


Voor alle overige jeugdteams zal de officiële voorbereiding starten in de week van 3 september 2018. De trainingen van de Jongste Jeugd starten 5 september 2018.


We merken tenslotte nog op dat teams ook eerder met hun voorbereiding kunnen starten. We vragen wel om dit tijdig kenbaar te maken bij de HTK om een goede planning te kunnen waarborgen.


Met sportieve groet,


Hockey Technisch Kader