Agenda ALV 5 oktober 2018 20:00

21-9-2018
Nieuwsafbeelding
1. Opening en mededelingen

2. Ingekomen stukken

3. Goedkeuring notulen

4. Jaarverslag en verantwoording bestuur 2017 - 2018;

A. Exploitatierekening 2017 - 2018

B. Verslag en decharge kascommissie

C. Benoeming nieuwe kascommissie

D. Vrijwilligers dank

E. Decharge bestuur 2017 - 2018

5. Verkiezing bestuur 2018 - 2019

6. Doelstellingen bestuur 2018 - 2019;

A. Belangrijkste speerpunten / ontwikkelingen

B. Begroting 2018 - 2019 inclusief voorstel contributie 2018 - 2019

7. Rondvraag

8. Afsluiting vergadering