Bericht van het bestuur

28-3-2019
Nieuwsafbeelding
Zoals tijdens de afgelopen ALV aangekondigd zijn wij op 30 januari jongstleden in gesprek gegaan met de gemeente om de mogelijkheden rondom nadere uitbreiding van MHV af te tasten.

Wij zien als bestuur uitdagingen op het gebied van ledengroei en duurzaamheid op ons afkomen en willen deze voor zijn. Dit was wat ons betreft een verkennend gesprek waar de gemeente op 19 maart een formele reactie op heeft gegeven die is opgepikt door de media. Een aantal daarin genoemde zaken staat in de brief van de gemeente, een aantal zaken is ook voor ons nieuw.

Wij zullen de gemeente aanhoudend opzoeken om MHV als bloeiende familieclub de kans te geven ook de komende 47 jaar aan haar sportieve plek in Stichtse Vecht invulling te kunnen blijven geven.

Zijn er vragen naar aanleiding van berichtgeving, nu of in de toekomst, dan kan iedereen te allen tijde hiertoe bij ons terecht.

Met sportieve groet,

Het bestuur