6 juli: MHV Team Start-up

3-7-2019
Nu de teamindeling bekend is (alle teams staan in de MHV App) kunnen we voorbereiden voor het nieuwe seizoen.

Op zaterdag 6 juli is er een centrale aftrap. Dit is de ideale gelegenheid om de nieuwe teamleden en hun ouders te leren kennen. Bevestig je komst in de app.

Bij deze kennismaking kan je al direct een WhatsApp-groep aanmaken met je team, de verwachtingen voor komend seizoen afstemmen, afspraken maken om samen te fietsen naar trainingen/wedstrijden, alvast een keer trainen of iets gezelligs plannen en de teamtaken afspreken.

Ouders en kinderen worden volgens onderstaand schema verwacht op MHV.
11:00 - 12:00 E8-tallen
12:00 - 13:00 D-jeugd
13:00 - 14:00 C-jeugd
14:00 - 15:00 B-jeugd
15:00 - 16:00 A-jeugd

Taakverdeling per team
Om na de zomer direct uit te startblokken te kunnen schieten worden vóór de zomer alle taken verdeeld. Dit zijn taken die horen bij het team (bijvoorbeeld coach, teammanager etcetera) maar ook verenigingsbrede vrijwilligerstaken zoals commissiewerk of een onderhoudsklus.

Een kleine of grote bijdrage, als project of doorlopend, elke bijdrage telt! Bij het uitvoeren van deze taken leer je niet alleen de eigen teams beter kennen, maar ook anderen binnen de vereniging.

Vrijwilligers zijn belangrijk
Op MHV zijn onze vrijwilligers onze helden! Naast het feit dat MHV een familieclub is en dat je als vrijwilliger heel veel mensen leert kennen en je ontzettend veel lol hebt, zijn de vrijwilligers voor MHV van onschatbare waarde. Vandaar ook dat wij elk jaar iedereen die zich inzet voor een commissie bedanken tijdens onze vrijwilligersBBQ. 
Heb jij je dit jaar ook ingezet voor MHV, maar je was om wat voor reden niet in de gelegenheid om te komen, dan willen we jou - namens iedereen van MHV - alsnog heel hartelijk bedanken.

Je bent vrijwilliger of je bent aardig tegen vrijwilligers!
Wil je aankomend jaar ook iets extra's betekenen voor MHV stuur dan een berichtje naar [email protected]

Benjamins, F-jes en E6-tallen
De samenstelling van de F-jes en de E-6 tallen verandert niet tot nauwelijks, daarom wordt er geen kennismaking georganiseerd. Voor de aankomende benjamins is er wel een BBQ op vrijdag 5 juli.
Voor deze teams moeten natuurlijk ook de taken worden verdeeld. Graag zelf het takenoverzicht checken en ingevuld aanleveren (voor 12 juli) bij [email protected] Een geprinte versie is voor jullie beschikbaar op zaterdag 6 juli bij de wedstrijdtafel.

Ik heb meerdere hockeyende kinderen
We zien graag dat de ouders met meerdere hockeyende kinderen aansluiten bij de verschillende start-ups van hun teams. Ouders met meerdere hockeyende kinderen in de jeugd melden zich één keer aan als vrijwilliger. Vaker mag, maar hoeft niet.

Ik kan 6 juli helaas niet
Meld je af bij de commissie Vrij & Willig ([email protected]) of bij één van de andere ouders, en geef bij je afmelding aan welke vrijwilligerstaak je wilt gaan uitvoeren.

Ik heb een vraag
Stuur een mail naar [email protected] en we antwoorden zo snel mogelijk.

Tot zaterdag 6 juli 2019!

Christa van Baal, Caroline Bijsterveld, Georgette van Rijswijk, Ida Rutten en Dominique Sanders-Leemreis