Afgelastingen

Binnen MHV Maarssen gelden de volgende procedures in geval van afgelastingen:
1. de beslissing of de MHV-velden wel of niet bespeelbaar zijn wordt genomen door de afgelastingencommissaris; het afgelasten van trainingen en/of wedstrijden vanwege weersomstandigheden (storm, mist, onweer, e.d.) wordt tevens door de afgelastingencommissie beoordeeld.
2. afgelastingen worden direct kenbaar gemaakt via de website.
3. alle bekendgemaakte afgelastingen zijn te vinden op de website van MHV Maarssen; bij twijfel check de websites van MHV Maarssen, de tegenstander en de KNHB.

Let op: als er dus niets op de website staat gaat alles (vooralsnog) gewoon door.

Reden afgelastingen
Wedstrijden en of trainingen worden afgelast indien de belijning op de velden door vorst of sneeuw niet te zien is, indien de velden te hard zijn, en/of indien spelen gevaar oplevert voor de spelers. Tijdens een wedstrijd is de wedstrijdleiding verantwoordelijk voor het tijdig beƫindigen van een wedstrijd en tijdens een training zijn de trainers verantwoordelijk voor het tijdig beƫindigen van een training.

Afgelastingen door Bond of District
Het kan voorkomen dat de Bond of district de beslissing neemt om vanwege weersomstandigheden wedstrijden af te gelasten. Deze beslissing wordt z.s.m. gecommuniceerd door MHV Maarssen.

Het veld niet betreden
Het veld mag niet betreden worden wanneer de velden zijn afgekeurd. Twijfel? Bekijk op de website of de velden wel of niet zijn afgekeurd.