Tucht

1. De tuchtcommissie van de Maarssense Hockeyvereniging (MHV) is, namens het bestuur, belast met het behandelen van zaken die op grond van vermeend handelen van leden en niet-leden in strijd zijn met de statuten en/of reglementen van de vereniging en/of de KNHB.

2. Het tuchtreglement is door de Algemene Leden Vergadering van de vereniging goedgekeurd en beschrijft o.a. het aanhangig maken van een tuchtprocedure en de straffen die kunnen worden opgelegd, zie MHV-site onder ”mijn MHV > club> documenten> beleid”.

3. De samenstelling van de tuchtcommissie is vermeld op de MHV-site onder "de club > Commissies” en is te bereiken per email, [email protected].

4. Het is de voorzitter en leden van de tuchtcommissie er veel aan gelegen om, als deel van de MHV-familie en in goed overleg met betrokkenen, tuchtzaken te bespreken en aan een oplossing te werken, maar als het nodig is maatregelen op te leggen.

5. Aan de tuchtcommissie worden ook alle zaken ter behandeling voorgelegd die in strijd zijn met:

a. de gedragsregels rondom de wedstrijden, zie MHV-site > "Sportiviteit en Respect”;

b. de gedragscode voor een veilig sportklimaat, zie MHV-site > "Zo doen wij dat”.

6. De tuchtcommissie is belast met;

a. het registreren en/of opleggen van maatregelen indien spelers een gele en/of rode kaart hebben gekregen en in overleg gaan met betrokkenen als er op het digitale wedstrijdformulier (DWF) opmerkingen zijn geplaatst die hiertoe aanleiding geven.

Zie hiervoor de KNHB-site> Kenniscentrum> Competitie> Tucht en wangedrag;

b. het horen en eventueel schorsen van leden die zijn aangewezen voor een scheidsrechterbeurt en niet zijn komen opdagen en ook niet voor adequate vervanging hebben zorggedragen;

c. het horen van juniorleden onder de 18 jaar die op de vereniging alcohol hebben gebruikt en eventueel maatregelen opleggen zoals vermeld in het "alcoholbeleid” van de vereniging, zie MHV-site onder ”mijn MHV> club> documenten> beleid”;

d. het onderzoeken, en eventueel opleggen van maatregelen, van ongewenst gedrag van leden en niet leden, zoals vrijwilligers, ouders en supporters.

7. Elke vorm van pesten, discriminerend en/of seksueel gedrag in welke vorm dan ook is niet tolerabel en wordt samen met, of overgedragen aan, de vertrouwenscommissie en/of aan de KNHB opgepakt.

8. Beroep tegen de uitspraak van de tuchtcommissie staat open bij het bestuur van MHV Maarssen, binnen 7 dagen na dagtekening van de uitspraak van de tuchtcommissie.