Wachtlijst

Op dit moment hanteert MHV geen actief wachtlijstbeleid. In nagenoeg alle leeftijdscategorieën hebben we per direct een plek beschikbaar om te starten met hockey.


Stand van zaken ledenaantal

 • MHV Maarssen heeft voor de jeugd het maximale aantal teams bereikt dat op de vier velden verwerkt kan worden, wel heeft MHV op individuele basis plekken beschikbaar om als nieuw lid in te stromen.
 • Bij de senioren is ruimte voor nieuwe teams. Plaatsingsmogelijkheden zijn voor individuele aanmeldingen van senioren/veteranen afhankelijk van de beschikbare plekken in de bestaande teams. Zo ook voor trimhockey.
 • Voor kandidaat-leden die niet direct geplaatst kunnen worden, zal een wachtlijst worden aangelegd (zie onderstaand). 


Aanmelding jongste jeugdleden (Benjamins, F-jes en E-tjes)

 • Indien zich teveel jongste jeugdleden aanmelden, zal toewijzing van het lidmaatschap plaatsvinden op basis van het toelatingsbeleid (zie onderstaand) en zullen mogelijkheden worden bekeken om meer leden te kunnen aannemen.
 • Uiterlijk eind juni ontvangen de ouders/verzorgers van jongste jeugdleden informatie van de ledenadministratie over de uitkomst van de toewijzingen van het lidmaatschap.
 • Ingeval niet tot plaatsing kan worden overgegaan kan worden gekozen om op de wachtlijst geplaatst te worden.


Wachtlijst 

 • Alle kandidaat-leden die niet als lid aangenomen kunnen worden, hebben de mogelijkheid om zich op de wachtlijst te laten plaatsen.
 • De wachtlijst bestaat voor alle leeftijdscategorieën.
 • Bij mogelijkheid van plaatsing zal het toewijzen van lidmaatschap geschieden op basis van het toelatingsbeleid (zie onderstaand).
 • De vereniging poogt de wachtlijst zo klein mogelijk te houden, dat wil zeggen: de vereniging poogt voor een ieder op de wachtlijst een plek binnen de vereniging te creëren (mogelijk ontstaan beschikbare plekken in aanloop naar of gedurende het seizoen).

Toelatingsbeleid

 • Indien het maximum aantal inschrijvingen is overschreden zal toelating als lid plaatsvinden na afweging van de volgende opeenvolgende criteria:
  • Talentvolle spelers voor Prestatieteams vanaf de D-categorie. De Technisch Manager / het Hockey Technisch Kader test en beoordeelt talentvolle spelers voor prestatieteams;
  • Senioren breedteteams: sociaal aspect weegt zwaar voor de samenstelling van de teams.
  • Woonachtig in Maarssen-dorp, Maarssenbroek, Maarsseveen, Tienhoven en Oud Zuilen;
  • Kinderen van ouders, of kinderen zelf, die zich reeds structureel als vrijwilliger actief inzetten voor MHV Maarssen en/of KNHB, of hiertoe een concrete toezegging hebben gedaan, anders dan alleen voor het eigen team, of het team van het eigen kind;
  • Kinderen, broertjes of zusjes van reguliere (geheel speelgerechtigde) leden van MHV Maarssen; en
  • Kinderen die door een verhuizing lid willen worden en die al lid zijn van een bij de KNHB aangesloten hockeyvereniging.
 • Over de uitkomst van de (voorlopige) toewijzing als lid kan niet worden gecorrespondeerd.