Inschrijfformulier

Wat super dat je lid wil worden van onze club!

Door onderstaand formulier in te vullen meld je je aan als lid. Het ondertekenen van het inschrijfformulier is niet nodig. Je kunt volstaan met het digitaal invullen en verzenden van dit formulier en ontvangt vervolgens per e-mail een bevestiging van uw inschrijving.

Wil je gebruik maken van de U-pas? Of wens je aanspraak te maken op Jeugdfonds Sport en Cultuur? Vraag naar de mogelijkheden via [email protected].

Uw lidmaatschap wordt verwerkt door de ledenadministratie, je gegevens doorgegeven aan de Technische Commissie. Zij kijken in welke team we je het beste kunnen plaatsen.
Indien bij aanmelding plaatsing in een team niet mogelijk is omdat het maximum aantal spelers is bereikt, worden de gegadigden op een wachtlijst geplaatst. Op dit moment zijn er geen wachtlijsten.
Binnen 3 weken ontvang je bericht over de mogelijkheid van plaatsing binnen de vereniging.

Per speelcategorie gelden andere contributies, check het contributie-overzicht.

Wil je aanmelden voor de Tulpencursus? Ga dan naar: https://mhvtulpencursus.nl/


Persoonlijk
   
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
   
MHV Business Club
   
Overige informatie
   
 
   
 
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.