Tenue

Tijdens de training is er géén vast tenue voorgeschreven. Gemakkelijk zittende sportkleding is voldoende. Tijdens de wedstrijden zijn voor de gebitsbeschermers en scheenbeschermers verplicht.


De uitrusting voor keepers wordt door MHV aan de keeper in bruikleen gegeven. De keeper is, samen met de coach, verantwoordelijk de uitrusting en zorgt voor het onderhoud.