Verzekeringen

De KNHB heeft voor aangesloten hockeyclubs een collectieve ongevallenverzekering en collectieve aansprakelijkheidsverzekering bij Interpolis afgesloten. MHV Maarssen is aangesloten bij de KNHB.

Collectieve aansprakelijkheidsverzekering KNHB bij Interpolis

Wie zijn er verzekerd?

 • De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.
 • De bij de KNHB aangesloten verenigingen en organisatiecomités.
 • De (aspirant)leden en de vrijwilligers van de hockeyverenigingen die bij de KNHB zijn aangesloten.
 • De bestuursleden van de KNHB.
 • De ondergeschikten van de KNHB.
 • Personen, werkgroepen en commissies die door het regionale bestuur of de regiovergadering van de KNHB zijn benoemd of ingesteld.
 • Personen die zich, al dan niet tegen betaling, inzetten voor de behartiging van de belangen van de KNHB of de bij de KNHB aangesloten verenigingen en organisatiecomités.
 • Scheidsrechters, juryleden, tijdwaarnemers.


Welke schade is verzekerd?

 • Schade aan zaken van een ander waarvoor een verzekerde aansprakelijk is.
 • Schade aan een ander waarvoor een verzekerde aansprakelijk is.
  • Verwonding.
  • Ziekte.
  • Overlijden.
 • Trainingen voor en deelname aan wedstrijden, competities, circuits en kampioenschappen in het buitenland.

 

Wat is niet verzekerd?

 • Diefstal of vermissing van zaken.
 • Het organiseren van trainingen, wedstrijden, competities, circuits, kampioenschappen en dergelijke in het buitenland.
 • Het gebruik, het verstrekken of toedienen van doping. 

 

Risico’s hockeysport

Als beoefenaar van de hockeysport moet je bewust zijn van de risico’s. Deze risico’s zijn er zowel voor jou als voor je medespeler en tegenstander. Helaas komen ongelukken in hockeysport met enige regelmaat voor. Het risico op ongevallen is onlosmakelijk verbonden aan de hockeysport.

Interpolis verzekert ook de aansprakelijkheid van de leden bij het beoefenen van de hockeysport. In sportsituaties gelden er minder zware zorgvuldigheidsnormen tussen de deelnemers dan in het normale verkeer. Een schadeveroorzakende handeling is in de hockeysport minder snel onrechtmatig dan wanneer de schade wordt toegebracht buiten de sportsituatie. Bij een sportsituatie is er meer ruimte voor een beroep op eigen schuld. Als deelnemer aan een wedstrijd weet je immers dat er meer kans is dat er letsel ontstaat dan in het normale verkeer. De schadeveroorzaker hoeft niet in alle gevallen alle schade die het slachtoffer lijdt te vergoeden. Het kan zelfs zo zijn dat het slachtoffer onder bepaalde omstandigheden een deel of zelfs de gehele schade zelf moet dragen.

Het is zeker niet zo dat voor alle sportongevallen waarbij meerdere hockeyers betrokken zijn zonder meer dekking is op de aansprakelijkheidsverzekering van de KNHB.

De mate van aansprakelijkheid zal Interpolis vaststellen. Daarbij houden we rekening met de mindere zware zorgvuldigheidsnormen tussen de deelnemers en de eigen schuld van het slachtoffer. 

Voor welk bedrag ben je verzekerd?

De verzekering vergoedt maximaal € 5 miljoen per aanspraak.

Eigen risico

 • € 500,- voor schade aan zaken.
 • € 2.500,- voor letselschade.
 • € 5.000,- voor schade ontstaan in de USA en/of Canada.

 

Schade melden

Via www.knhb.nl kunt u met een online formulier de schade online melden. Een speciaal team van schadebehandelaars met kennis van de hockeysport en haar risico’s, behandelt de schade professioneel en snel.

Twijfelt u over de vraag of een schade wel of niet gedekt is! Neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer 013 5801234 vervolgens keuze 3 (bedrijfsverzekeringen) en dan keuze 5 (aansprakelijkheid- en ongevallenverzekeringen). Houd hierbij altijd het polisnummer 00146559156 bij de hand.

Voor snelle behandeling door het speciale team raden wij u aan de schade online te melden. 

Polisnummer:                          00146559156

Verzekeringnemer: Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

Collectieve ongevallenverzekering KNHB bij Interpolis

Voor wie?

Alle personen die voor de vereniging activiteiten verrichten vallen onder de dekking, zoals:

 • de vereniging als zodanig;
 • bestuursleden;
 • leden;
 • personeel (trainer, onderhoudsman, clubhuisbeheerder); vrijwilligers die activiteiten verrichten voor de vereniging

 

Wat is verzekerd?

Bij overlijden

 • van één van de verzekerden van 13 jaar tot 70 jaar € 12.500,00
 • van één van de verzekerden tot en met 12 jaar € 5.000,00
 • van één van de verzekerden 70 jaar en ouder € 2.500,00

 

Bij blijvende invaliditeit

 • van één van de verzekerden tot 70 jaar € 50.000,00
 • van één van de verzekerden van 70 jaar en ouder € 5.000,00
 • De blijvende invaliditeit drukken wij uit in een invaliditeitspercentage. De uitkering berekenen wij door het verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit te vermenigvuldigen met het invaliditeitspercentage.

 

Kosten van tandheelkundige behandeling

 • per element (tot een bedrag van) € 2.500,00
 • Voor tandheelkundige kosten geldt een maximale uitkering per gebeurtenis van € 7.500,00.

 

De behandeling van de tandarts moet binnen 1 jaar zijn gestart.  Vergoeding van de kosten die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed, kunnen tot 2 jaar na datum ongeval worden ingediend.

Duurt de behandeling langer of moet deze worden uitgesteld dan vindt vergoeding plaats op basis van een door de tandarts opgesteld behandelplan. Ook dit behandelplan dient binnen 2 jaar te worden ingediend.

Recht op vergoeding van de kosten van tandheelkundige hulp bestaat alleen:

 • als de kosten binnen twee jaar na het ongeval worden gemaakt of als door een tandarts binnen twee jaar na het ongeval een behandelplan is vastgesteld.
 • voor zover deze niet krachtens enige wettelijke of andere (vrijwillige) verzekering worden vergoed.

 

Eigen risico

 • Niet van toepassing

 

Maximale uitkering per evenement

 • Er geldt een maximale uitkering per evenement van € 4.500.000,--.

 

Meldingstermijn

Binnen drie maanden na datum ongeval

Wat is niet gedekt?

 • Kosten van geneeskundige behandeling
 • Zaakschade

 

Schade melden

Via www.knhb.nl kunt u met een online formulier de schade online melden. Een speciaal team van schadebehandelaars met kennis van de hockeysport en haar risico’s, behandelt de schade professioneel en snel.  Hebt u vragen over een situatie en twijfelt u over de vraag of een schade wel of niet gedekt is. Neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer 013 5801234 vervolgens keuze 3 (bedrijfsverzekeringen) en dan keuze 5 (aansprakelijkheid- en ongevallenverzekeringen). Houd hierbij altijd het polisnummer 00147054096 bij de hand. Voor snelle behandeling door het speciale team raden wij u aan de schade online te melden. 

Polisnummer:                       00147054096

Verzekeringnemer:              Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

Verplichte blessure preventie

Zoals overal op de sportvelden, zijn blessures niet altijd te voorkomen. Ook bij de hockeysport gebeurt wel een een ongelukje, maar men kan in ieder geval wel zelf enige preventieve maatregelen treffen, door de aanschaf van onder andere:

 • goed schoeisel voor kunstgras en natuurgras
 • scheenbeschermers (verplicht door KNHB)
 • gebitsbeschermer (verplicht door KNHB)

 

Beide beschermers kan men bij een goede sportzaak verkrijgen. Een gebitsbeschermer wordt ook door tandartsen en -technici gemaakt, hetgeen de voorkeur heeft, daar deze in dat geval passend op het eigen gebit wordt aangemeten. Aan het begin van het seizoen worden op een zaterdag gebitsbeschermers aangemeten (details over het "bithappen" worden vermeld in de agenda op onze website).